نشست نهم عصرانه داغ سلامت(نگاهی به پروژه پرونده الکترونیک سلامت)

  • ي, ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۱۰:۴۶

موضوع جلسه: نگاهی به پروژه پرونده الکترونیک سلامت ایران

مدعو ویژه: دکترناصر قدیری، مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکترای کامپیوتر، دانشیار  دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۵از ساعت ۱۵:۳۰

مکان  برگزاری جلسه: تالار اصفهان( دانشگاه علوم پزشکی بلوار سلامت همجوار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)