سلام،به صفحه فرم های مورد نیاز مرکز خوش آمدید

 برای تدوین و ارسال طرح های پژوهشی(با توجه به فرآیند پذیرش)  از طریق ثبت نام در سامانه پژوهشیار اقدام نمایید.اگرقبلا ثبت نام نموده اید با نام کاربری و رمز خود وارد شوید و اگر برای اولین بار قصد دارید از طریق سامانه طرح ارسال کنید، ثبت نام نمایید.

برخی فرم های مورد نیاز برای ارسال طرح یا گزارش نهایی در زیر آمده است.سایر فرم ها را پس از عضویت و ورود به سامانه پژوهشیار دانلود نمایید.

 

فرم ۳: چهارچوب تهیه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مرکز

سلسله نشست های عصرانه داغ سلامت

 

          

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/‎   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : ۳۷۹۲۵۱۵۷-۰۳۱                              کد پستی: ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی