سخنرانی علمی مروري بر جايزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۹

  • ش, ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ - ۱۴:۵۶

مراکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و  عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می کنند:

((مروري بر جايزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۹))  رويکرد تجربي براي کاهش فقر جهاني Experimental Approach to Alleviating Global Poverty

سخنران : سرکارخانم دکتر مریم معینی، دکترای اقتصاد سلامت، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

زمان : سه شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰

مکان: تالار تعالی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

از کلیه علاقمندان برای شرکت در این سخنرانی دعوت بعمل می آید.