اولویت های پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ۱۳۹۸

  • ش, ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ - ۰۸:۵۱

در راستای رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه و پیوند هر چه بیشتر مباحث علمی و کاربردی و در ادامه مسیر سال گذشته، مدیریت توسعه مدیریت و  منابع دانشگاه محورهای پژوهشی خود را اعلام نمود تا علاقه مندان بتوانند در این حوزه  فعالیت نمایند.

لازم به ذکر است این عناوین سفارشی بوده و از اولویت تصویب در مرکز برخوردار خواهند بود.

اولویت های مدیریت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سال ۱۳۹۸

  1. تاثیر فرایندها در نظام سلامت (کارسنجی، زمان سنجی)
  2. نظام ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی ایران ( بررسی تطبیقی، طراحی الگو ، تاثیر بر بهبود عملکرد و .....)
  3. مدیریت دانش(نظام پیشنهادات و تجارب) در نظام سلامت
  4. بررسی تطبیقی ساختار سازمانی نظام سلامت در ایران و سایر کشورهای جهان
  5. چالش های ساختار سازمانی فعلی نظام سلامت و ارائه راهکارهای اصلاحی
  6. طراحی الگوی انتخاب و انتصاب مدیران در نظام سلامت

ضمنا دانشجویان تحصیلات تکمیلی  نیز می توانند با این مدیریت هماهنگ و موضوعات پایان نامه خود را در خصوص مسائل مبتلا به دانشگاه در حوزه تحول اداری، ساختار و مباحث مرتبط با مهندسی مشاغل انتخاب نمایند که این مدیریت آمادگی همکاری کامل با این عزیزان را دارد.

شایان ذکر است کارشناسان محترم این مدیریت در سال جاری عناوین طرح های کاربردی زیر را جهت  انجام طرحهای تحقیقاتی در سال ۹۸، آغاز نموده اند که عناوین آنها به شرح زیر اعلام می گردد:

  1. آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،چالش ها و راهکارها: یک مطالعه دلفی
  2. شناسایی چالش های مدیریت مشارکتی در نظام سلامت بر اساس مدل PESTEL در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ارائه راهکارهای اصلاحی
  3. بررسی و بازنگری فرایندهای حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی  قطب ۷