اولویت های پژوهشی مدیریت منابع انسانی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

  • د, ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ - ۰۹:۰۲

از کلیه اساتید،دانشجویان و علاقمندان دعوت می شود با مراجعه به بخش ارسال پیشنهادیه طرح های پژوهشی همین سامانه و ارسال طرح های پزوهشی در چهارچوب پیشنهادی مرکز اقدام نمایند.