ارتباط با ما

  • چ, ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۲:۵۱

برای ارسال نظرات و ارتباط با ما از نشانی های زیر استفاده نمایید

مکاتبه:اصفهان،دروازه شیراز،خیابان هزارجریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوارسلامت،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،طبقه اول،اتاق ۲۱۵ کد پستی ۳۴۶۱-۸۱۷۴۶۷

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱۵۷

ایمیل: hmerc@mui.ac.ir