پروژه ها

پروژه های در حال اجرا

برنامه استراتژیک

برنامه های استراتژیک دانشگاه

ثبت نام

ثبت نام رویداد های جاری

 

 

درباره ما

مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت از آذرسال ۱۳۸۲ با اجراي دو طرح ملي فعاليت خود را در راستاي انجام پژوهش­ هاي بنيادي و كاربردي به­ منظور اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان كشور آغاز نمود.

فعالیت رسمي  مركز، که اولين مركز تحقيقاتي كشور است كه به‌طور تخصصي در زمينه مديريت اقتصاد در حوزه سلامت فعاليت مي‌نمايد، با عنوان جدید از ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ ادامه یافت و در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۶ موفق به اخذ موافقت اصولي در یکصد و نود و پنجمین جلسه از شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي‌گرديد. 

موافقت قطعی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در دویست و سی امین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصویب شد.

  این مرکز در سال ۱۳۹۴ با مراکز فناوری در امور سلامت و عوامل اجتماعی مؤثر در سلامت در قالب مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به کار خود ادامه داده است.

حضور و فعالیت ۱ استاد، ۴ دانشیار، ۶ استادیار، ۵ پژوهشگر، ۶ دانشجوی بورسیه، ۶ هیأت علمی خارجی وابسته و ۱ دانش آموخته دکترای تخصصی پژوهش محور از اهم سرمایه انسانی مرکز می­ باشند.

وب سایت: https://hmerc.mui.ac.ir/   ایمیل:   hmerc@mui.ac.ir

تلفن : 37925157-031                              کد پستی: ۸۱۷4673461

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، بلوارسلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی