صفحه اصلی | سایت دانشگاه | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک دانشگاه | ارتباط با مرکز | English

Markaz2

تحقيق در لغت به معناي رسيدگي، بررسي، بازجويي، وارسي واقعيت، راست و درست كردن و به حقيقت امري رسيدگي كردن مي‌باشد. اقتصاد سلامت شاخه ای از اقتصاد است که به بررسی منابع کمیاب تخصیص داده شده به بخش سلامت و مراقبتهای بهداشتی درمانی می پردازد.
ساختار پیشنهادی اعضاء علمی و پژوهشگران مرکز
اعضاء علمی و پژوهشگران مرکز چاپ نامه الکترونیک
 اعضا هیات علمی وپژوهشگران  پیشنهادی مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
 

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی و تخصص

مدرک تحصیلی

محمدحسین یارمحمدیان

استاد گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای مدیریت آموزشی

احمدرضا رئیسی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

مسعود فردوسی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سعید کریمی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پیمان متقی

استادیار گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فوق تخصص روماتولوژی

علیرضا جباری

استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

حمیدرضا رضایتمند

استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای اقتصاد سلامت

حانیه­سادات سجادی

استادیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مریم معینی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای اقتصاد سلامت

آزاده علوی

پژوهشگر

دکترای مدیریت منابع انسانی

مرضیه جوادی

پژوهشگر

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سیدمحسن حسینی­نژاد

پژوهشگر

دکترای عمومی

هدایت ­الله عسگری

پژوهشگر

دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مجید شیرزادی

پژوهشگر

دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ناهید توکلی

مربی

دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی سلامت در بلایا

 

آخرین به روز رسانی در شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۲
 

آشنایی با مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

HMERC

دکترای تخصصی پژوهش محور