previous pauseresume next

تغییر در نحوه نگارش منابع در طرح های تحقیقاتی مرکز

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند:باتوجه به بند ۳ چهل و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت،ار ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه مجریان طرح های تحقیقاتی باید در رفرانس نویسی پیشنهادیه و گزارش نهایی طرح های پژوهشی ارایه شده به مرکز از روش  " ونکوور "و  نرم افزار " مدیریت مراجع Endnote " استفاده نمایند.

انتصاب رئیس جدید مرکز تجقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر محمدرضا رضایتمند استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به ریاست مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت منصوب شدند.از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان داریم.

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار STATA

مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت با همکاری اساتید دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کارگاه آموزشی با عنوان " آشنایی با نرم افزار STATA " را در تاریخ های  ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار می کند.علاقمندان برای ثبت نام اینجا کلیک نمایند.

اشتراک در مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت RSS