previous pauseresume next

برگزاری ژورنال کلاب

Health Management and Economics Research Center

Title of the session is:Medical leadership, a systematic narrative review: do hospitals and healthcare organizations perform better when led by doctors

In Persian by: ‎Mr.‎ Mohammad Eskandarian‪(PhD student in healthcare management)‬

Tuesday 30 Aban 1396 (November 21, 2017)At 12:30 P.M

Place: Research hall (Salon Pajoohesh) of school of management

برگزاری کارگاه روش تحقیق کیفی

بدین وسیله از اعضاء هیئت علمی و همکاران دکترای تخصصی دعوت بعمل می آید: در کارگاه آموزشی تحقیقات کیفی که توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه با همکاری مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، EDOو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می شود،حضور یابید. تاریخ:۱۰و ۲۴ آبان و ۱ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۸ تا ۱۲ محل برگزاری:دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، تالار پژوهش، ثبت نام از طریق سایت مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت به نشانی: http://hmerc.mui.ac.ir   تلفن تماس : ۳۷۹۲۵۱۵۷ - ۰۳۱        

فهرست اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال ۱۳۹۶

فهرست اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت در سال ۱۳۹۶ اعلام شد.براساس مصوبات شورای پژوهشی مرکز، اعضاء هیأت علمی دارای گرانت و سایر کارکنان علاقمند به پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان می توانند با توجه به دستوالعمل های پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۹۶ نسبت به انتخاب موضوع و تدوین پیشنهادیه مطابق چهارچوب ارایه شده در سایت مرکز و ارسال آن برای یررسی و تصویب اقدام نمایند.

انتشار اولویت های پژوهشی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)

به اطلاع اساتید ،دانشجویان ،پژوهشگران و علاقمندان می رساند: باتوجه به سیاست های جدید مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و تلاش در راستای پزوهش مبتنی بر نیاز های جامعه و انجام پژوهش های مشتری محور، جلسات هماهنگی نیاز های پژوهشی مرکز با مرکز آموزشی درمانی تخصصی سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع)  تشکیل و  محور ها و عناوین پژوهشی حاصل این تعامل به شرح آمده در ادامه مطلب منتشر شد.کلیه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران می توانند با توجه به اولویت های ذکر شده نسبت به انتخاب و تدوین پایان نامه  و طرح پزوهشی  در قالب ارایه شده در سایت مرکز اقدام نمایند.

دفاع از پایان نامه اولین دانش آموخته دوره دکترای تخصصی پژوهشی مرکز

جلسه  دفاع از پایان نامه  اولین دانش آموخته دوره دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت خانم ناهید توکلی با عنوان" ارائه الگوی ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران" به راهنمایی دکتر محمدحسین یارمحمدیان و مشاوره دکتر محمودکیوان آرا  و  دکتر شاهین و دکترصنایعی اساتید داور از دانشگاه اصفهان  و اساتید دانشگاه علوم پزشکی دکتر معمارزاده و دکترصانعی با نظارت دکتر فردوسی در حضور مدیر گروه دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه دکتر مصطفوی و جمعی از اعضای هیأت و پژوهشگران برگزار شد.

روش تنظیم RFP برای طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت برای یکنواختی پیشنهادیه های پژوهشگران و نزدیک تر شدن روش تدوین طرح های پژوهشی  با  رسالت و اهداف خود و سازمان های سفارش دهنده، از ابتدای سال ۱۳۹۶ نیاز های پژوهشی را علاوه بر فهرست اولویت بندی شده بصورت خاص با انتشار فراخوان در قالب  RFP (Request for Proposal) ارایه می نماید

دریافت راهنما و چهارچوب تنظیم (RFP)

تغییر در نحوه نگارش منابع در طرح های تحقیقاتی مرکز

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند:باتوجه به بند ۳ چهل و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت،ار ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه مجریان طرح های تحقیقاتی باید در رفرانس نویسی پیشنهادیه و گزارش نهایی طرح های پژوهشی ارایه شده به مرکز از روش  " ونکوور "و  نرم افزار " مدیریت مراجع Endnote " استفاده نمایند.

انتصاب رئیس جدید مرکز تجقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر محمدرضا رضایتمند استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به ریاست مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت منصوب شدند.از خداوند متعال آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان داریم.

اشتراک در مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت RSS