previous pauseresume next

کارگاه پژوهشی هزینه اثربخشی با استفاده از نرم افزارTreeAge

   بدینوسیله از کلیه اعضای هیئت علمی، مدرسان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقمندان جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید.

تاریخ کارگاه: از ۰۲/۰۵/۹۷ لغایت ۰۳/۰۵/۹۷ به مدت دو روز

 ساعت برگزاری کارگاه :  از ساعت ۸:۳۰  تا  ۱۷:۰۰   

محل برگزاری کارگاه :  مرکز آموزش مجازی ، جنب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

ظرفیت کارگاه ۲۵ نفر با الویت زمان ثبت نام

هزینه ثبت نام : ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال -  واریز به حساب شماره ۲۱۳۸۳۱۰۲۸۵۰۰۵  بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی  با شماره شناسه ۳۱۶۸۳۱۰۲۸۵۰۰۵۰۴۴۲  به نام دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 ثبت نام:  مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت به نشانی:        http://hmerc.mui.ac.ir  

  ثبت نام قطعی مشروط به واریز وجه و ثبت اسکن فیش واریزی هنگام ثبت نام می باشد. ضمنأ اصل فیش در روز کارگاه تحویل گرفته می شود.

برای کلیه  شرکت کنندگان گواهی صادر می شود

تلفن تماس:          ۳۷۹۲۵۱۹۹   -   ۳۷۹۲۵۱۵۷- ۰۳۱