previous pauseresume next

پیشینه

مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت از آذرسال ۱۳۸۲ با اجراي دو طرح ملي فعاليت خود را در راستاي انجام پژوهش­هاي بنيادي و كاربردي به­ منظور اصلاح نظام مديريت بهداشت و درمان كشور آغاز نمود. فعالیت رسمي اين مركز، که اولين مركز تحقيقاتي كشور است كه به‌طور تخصصي در زمينه مديريت اقتصاد در حوزه سلامت فعاليت مي‌نمايد، با عنوان جدید از ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ ادامه یافت و در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۶ موفق به اخذ موافقت اصولي در یکصد و نود و پنجمین جلسه از شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي‌گرديد. موافقت قطعی این مرکز در دویست و سی امین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصویب شد. حضور و فعالیت ۱ استاد، ۳ دانشیار، ۴ استادیار، ۵ پژوهشگر، ۶ دانشجوی بورسیه، ۶ هیأت علمی خارجی وابسته و ۱ دانشجوی دکترای تخصصی از اهم منابع و امکانات موجود مرکز می­ باشد.